+45 70 605 601 info@g-e.dk

Om Grøn Energi

Grøn Energi tilbyder klimavenlige energiløsninger indenfor brugsvand, varme, solceller, ventilation og lys til offentlige og private virksomheder

Værdier

Grøn Energi ser det som en fornem opgave at være med til at ændre traditionelle holdninger til ny energi 

Vision

Grøn Energi er er overbevist om at det kommer alle til gode hvis flere tænker i grønne baner

Mission

Grøn Energi hjælper deres kunder til at tjene penge på at energioptimere deres virksomhed.

Hvem er vi?

At ændre og forbedre verden – det er det mål, vi forfølger i Grøn Energi. Gennem bæredygtige processer og nye innovative løsninger er vi i stand til at opfylde den høje standard det er at blive en grønnere virksomhed.

Grøn kaldes håbets farve, men farven er for os snarere et symbol på ren og vedvarende energi.

År i energibranchen

Klimaaftalen er Grøn Energi’s kerneprodukt og behovet for rigtige klima løsninger bliver et større og større krav til  alle virksomheder.

Glade kunder

I løbet af bare ni år har Grøn Energi oparbejdet en tilfreds kundekreds af mellemstore virksomheder og institutioner.

Professionelle energikonsulenter

Grundlaget for en rigtig løsning ligger i den uddannelse medarbejderne får hos Grøn-Energi.

 

 Grøn Energi og Finansiering.

Grøn Energi har udvidet sit marked væsentlig i flere år, hvilket er en sikkerhed for kunder som gerne vil transformere sig til at blive  bæredygtige og innovative virksomheder med hjælp fra en troværdig partner.

Ved hjælp af omkostningsneutrale løsninger fra Grøn Energi, baseret på f.eks. solceller eller varmepumper, kan både offentlige og private virksomheder blive ressourcebesparende og samfundsnyttige bidragsydere til større bæredygtighed i det danske samfund.